പാൻ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഇ-പാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Print Friendly, PDF & Email

ഒരു പാൻ കാർഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സുപ്രധാന രേഖയാണ്, കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടും നടക്കില്ല. ഒരു പാൻ കാർഡിന്റെ അഭാവത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനോ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപകരണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനോ കഴിയില്ല, മുതലായവ ഒരാൾക്ക് പാൻ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം. എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത്, ഇ-പാൻ എല്ലായിടത്തും അനുവദനീയവും സ്വീകാര്യവുമാണ്. ഇത് പാൻ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണത്തിലോ പാൻ കൊണ്ടുപോകാനും സൗകര്യപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എങ്ങനെ ഇ-പാൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം:

 • ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/requestAndDownloadEPAN.html ലോഗിൻ ചെയ്യുക
 • ഡൗൺലോഡ് ഇ-പാൻ കാർഡ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാൻ നമ്പർ നൽകുക.
 • പാൻ നമ്പർ കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറും നൽകേണ്ടതുണ്ട്
 • നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി നൽകി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു OTP ലഭിക്കും.
 • സ്ക്രീനിൽ OTP നൽകി സ്ഥിരീകരിക്കുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക
 • നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പണമടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദൃശ്യമാകും
 • നിങ്ങൾ 8.26 രൂപ നൽകണം. നിങ്ങൾക്ക് Paytm, UPI, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴി പണമടയ്ക്കാം
 • നിങ്ങൾ പണമടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇ-പാൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാകും

നിങ്ങൾ പണമടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, PDF- ൽ ഇ-പാൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്‌വേഡ് ആവശ്യമാണ്. ഇതിനുള്ള പാസ്‌വേഡ് നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി ആയിരിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഒരു എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇതിനുപുറമെ, നിങ്ങളുടെ പാനുമായി ഏതെങ്കിലും ബിനാമി ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 26AS ഫോമിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാകും.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •