മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ – കോഴിക്കോട്

വടകരഇടത് ആഭിമുഖ്യം പുലര്‍ത്തുന്ന വടകര മണ്ഡലം വടകര മുന്‍സിപാലിറ്റിയും അഴിയൂര്‍, ചോറോ‍ട്, ഏറാമല, ഒഞ്ചിയം എന്നീ നാല് പഞ്ചായത്തുകളും ചേര്‍ന്ന മണ്ഡലമാണ് വടകര 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 9511

Read more

റോഡ് നവീകരണം. താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡ് അടക്കുന്നു.

താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡ് എന്‍എച്ച്766ന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി 15 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 15വരെ അടിവാരം (45/00) മുതല്‍ ലക്കിടി (57/00)വരെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കും. രാവിലെ

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...