യോഗയും ധ്യാനവും കാന്‍സറിനും ഡിപ്പ്രഷനും ഉത്തമ ഔഷധം

ദിവസേന യുളള യോഗയും ധ്യാനവും ഡിഎൻഎയിലെ തന്മാത്ര പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും  ശരീരത്തിന്റെ ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്താനുള്ള കഴിവും പ്രദാനം ചെയ്യും.  കോവെൻട്രി,

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...