പ്യോങ്ചാങ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ നിന്ന് റഷ്യക്ക് വിലക്ക്

2018ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടക്കാന്‍ ഇരിക്കുന്ന പ്യോങ്ചാങ്(കൊറിയ) ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ നിന്ന് റഷ്യക്ക് വിലക്ക്. അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മറ്റിയാണ് റഷ്യയെ ഒളിമ്പിക് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വിലക്കിയത്. 2014ല്‍ റഷ്യയിലെ സോചി

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...