രാജ്യത്തിന്റെ തേജസ്‌ ഉയര്‍ത്തി ഇന്ത്യയുടെ “ തേജസ്‌ “

ഇന്ത്യ സ്വന്തമായ് വികസിപ്പെച്ചെടുത്ത ലഘു യുദ്ധ വിമാനത്തില്‍ പറന്ന് സിംഗപ്പൂര്‍ പ്രധിരോധ മന്ത്രി നെങ് ഹാന്‍. ഈറ്റവും മികച്ചതും അതി മനോഹരവും എന്നാണ് നെങ് ഹാന്‍ തേജസിനെ

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...