ഒരു ഗ്രാമത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ മരണവാർത്ത , സജിയുടെ ശവസംസ്‌കാരം ഇന്ന്.

ഇലവുംതിട്ട നെടിയകാല ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയാണ് സജിയുടെ മരണവാർത്ത എത്തിയത്. ശവസംസ്‌കാരംഇന്ന് 3 നു നെടിയകാലയിലുള്ള സ്വഭവനത്തിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. കുവൈറ്റ്/പത്തനംതിട്ട : ഇന്നലെ കുവൈറ്റ് വഫ്രയിൽ

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...