പരമ്പരാഗത വിശ്വസത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലൂരി മാര്‍പ്പാപ്പ

കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യ ആണിക്കല്ലു കൂടി വലിച്ചൂരി ഫ്രാന്‍സീസ് മാര്‍പ്പാപ്പ ദുഖവെള്ളിയാഴ്ച ദിനത്തില്‍ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കു കയാണ്. നരകം എന്നൊന്ന് ഇല്ല. പാപം ചെയ്യുന്നവര്‍ മരിച്ചു

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...