പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു വിധ്വംസ്വക പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കണ്ണൂര്‍: ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാര്‍, ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളില്‍ കൊണ്ടുപോയി ക്രിമിനല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കുറ്റകരമായ ഇത്തരം

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...