“പുറംപോക്കിലൂടെ” കാര്‍ത്തിക യുടെ തിരിച്ചുവരവും കാത്ത് സിനിമാ ലോകം

 ഞാന്‍ തിരിച്ചുവരും…മാറ്റി നിര്ത്തിയവരോടും കുറ്റപ്പെടുത്തിയവരോടും ഒരു പരാതിയും എനിക്കില്ല. കാര്‍ത്തിക പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും വിധിയിലും ഭാഗ്യത്തിലും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം നടി കാര്‍ത്തിക നായര്‍ ശക്തമായ

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...