രാഹുലിന് പാവപ്പെട്ടവര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങള്‍ അറിയില്ല

Print Friendly, PDF & Email

ചെങ്കോട്ടയില്‍നിന്നുകൊണ്ട് സ്വച്ഛ് ഭാരതിനെപ്പറ്റിയും ശൗചാലയങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ ചിലര്‍ പരിഹസിച്ചു. വായില്‍ സ്വര്‍ണക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ചവര്‍ക്ക് പാവപ്പെട്ടവര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങള്‍ മനസിലാകില്ല-മോദി രാഹുലിനെതിരെ മോദി കളിയാക്കിയത് പാവങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി യുള്ള സ്വാശ്ച്ഭാരത്തിനെ

(Visited 30 times, 1 visits today)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •