കൊച്ചി കപ്പല്‍ ശാലയില്‍ പൊട്ടിത്തെറി അഞ്ച്  പേര്‍ മരിച്ചു

കൊച്ചി: കൊച്ചി കപ്പല്‍ ശാലയില്‍ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ അഞ്ച്  പേര്‍ മരിച്ചു. വാട്ടര്‍ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കൊണ്ടുവന്ന ഒ.എന്‍.ജി.സിയുടെ കപ്പലിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. സുരക്ഷാ

Read more

അനന്തപുരിയെ ഇളക്കിമറിച്ചുകൊണ്ടു എ.ബി.വി.പിയുടെ മഹാറാലി.

തിരുവനന്തപുരം: അനന്തപുരിയെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടു എ.ബി.വി.പിയുടെ മഹാറാലി. അഭിമാനമാണ് കേരളം, ഭീകരവും ദേശവിരുദ്ധവുമാണ് മാർക്സിസം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി നടന്ന റാലിയിൽ റാലിയിൽ ഒരുലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരന്നു. വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...