യുവതികള്‍ ദര്‍ശനം നടത്തിയാലും നട അച്ചിടുവാന്‍ കഴിയില്ല. അത് ഗുരുതരമായ ആചാരലംഘനം. – തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര്‌

യുവതികള്‍ പതിനെട്ടാം പടി കയറി ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം നടത്തിയാലും ക്ഷേത്ര നട അടച്ചിടാനോ നിത്യപൂജകള്‍ മുടക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര്. യുവതികള്‍ ഓരോ പ്രാവശ്യം

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...