പെണ്ണക്ഷരങ്ങളുടെ” ആദ്യ പ്രദർശനം നാളെ സൈമ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റില്‍

പെണ്ണക്ഷരങ്ങളുടെ” ആദ്യ പ്രദർശനം ഡിസംബര്‍ 17-ന്  സൈമ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റില്‍. തൈക്കാട് ഗാന്ധിഭവനിൽ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആണ് പ്രദര്‍ശനം. പ്രമുഖ ഗാന രചൈതാവും, സംഗീത

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...