വോട്ടിങ്ങ് മെഷിന്‍ ഹാക്ക് ചെയ്ത്‌ അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍!!!

ഇലക്‌ട്രോണിക് വോട്ടിങ്ങ് മെഷിന്‍ (EVM) ഹാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. അമ്പരന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍.ഇന്ത്യന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ദൂരവ്യാപകമായ ചലനമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഒരു വിധത്തിലും

Read more