ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം അപകടത്തില്‍

ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം അപകടത്തില്‍. പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല. രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതി ന്യായ കോടതിയായ സുപ്രീം കോടതിയിലെ നാല് ജഡ്ജിമാരാണ് കോടതി മുറി വിട്ടിറങ്ങിവന്ന് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളി

Read more