പ്രേംരാജ് കെ കെ യ്ക്ക് യു എ ഖാദർ സ്മാരക പുരസ്‌കാരം

Print Friendly, PDF & Email

ഭാഷാശ്രീ സാംസ്കാരിക മാസിക സംഘടിപ്പിച്ച യു എ ഖാദർ അനുസ്മരണചടങ്ങിൽ ഡോ. പ്രേംരാജ് കെ കെ യ്ക്ക് പുരസ്‌കാര സമർപ്പണം നടക്കുകയുണ്ടായി. ബാംഗളൂരിലെ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനായ പ്രേംരാജ് കെ കെയുടെ “ട്യൂലിപ് പുഷ്പങ്ങളുടെ പാടം” എന്ന ചെറുകഥ സമാഹാരത്തിനാണ് യു എ ഖാദർ സ്മാരക
പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹമായത്. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരൻ യു കെ കുമാരൻ പുരസ്കാരവും പ്രദീപ് കുമാർ കാവുന്തറ പ്രശംസാപത്രവും നൽകി. പതിനഞ്ചു ചെറുകഥകൾ അടങ്ങുന്ന ഈ ചെറുകഥാ സമാഹാരം ഇതിനകം തിക്കുറിശ്ശി ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്‌കാരം, സംസ്‌കാർ ഭാരതിയുടെ “വാല്മീകി കീർത്തി പുരസ്കാർ” എന്നിങ്ങനെ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചില നിറങ്ങൾ, മാനം നിറയെ വർണങ്ങൾ, കായവും ഏഴിലം പാലയും എന്നിവ പ്രേംരാജ് കെ കെ യുടെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളാണ്.

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...