ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളിൽ സമ​ഗ്ര മാറ്റവുമായി അമിത് ഷാ. ആശങ്കകൾ പങ്കുവച്ച് നിയമവിദ​ഗ്ധർ.

Print Friendly, PDF & Email

ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം (ഐപിസി), ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടം (സിആർപിസി), ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്റ്റ് എന്നീ ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും പകരം മൂന്നു പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 1837-ൽ തോമസ് മക്കാലെ തയ്യാറാക്കിയ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന് (IPC) പകരമായി ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത -2023, ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡ്ജിയർ കോഡ് (CrPC) പകരം ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സൻഹിത-2023, തെളിവുകളുടെ പൊതു നിയമങ്ങളും തത്വങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് പകരമായി ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധീനിയം-2023 എന്നിവയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ബില്ലുകൾ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി പാർലമെന്ററി സമിതിക്ക് അയച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ ശിക്ഷയല്ല നീതി നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പൗരന്റെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി മൂന്ന് പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുകയാണന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ശിക്ഷകളും സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനാണ് ഐപിസി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത ബിൽ 2023 കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ, ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ലിംഗഭേദമില്ലാത്തതാക്കിയിരിക്കുന്നു. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രശ്നം ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി, ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും പുതിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്ന ശിക്ഷകളോടെ ബില്ലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വേർപിരിയൽ, സായുധ കലാപം, അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിനും ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയിൽ പുതിയ കുറ്റവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള പിഴയും ശിക്ഷയും ഉചിതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്,” ബില്ലിൽ പറയുന്നു.

CrpC റദ്ദാക്കുകയും അതിന് പകരം ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സൻഹിത, 2023 സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിലുള്ള നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറും. സമയബന്ധിതമായ അന്വേഷണം, വിചാരണ, വിധി പ്രസ്താവം, പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ഇരയ്ക്ക് വിതരണം, ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നിസ്സാരവും ഗുരുതരമല്ലാത്തതുമായ കേസുകൾക്ക് വേ​ഗത്തിലുള്ള വിചാരണ പുതിയ ബില്ലിൽ നിർബന്ധമാക്കുന്നു. “ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷകളിലൊന്നായി കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനം നൽകാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിയമം ആദ്യമായി ആണ് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു.

“നിലവിലുള്ള തെളിവു നിയമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങളായി രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നില്ല. 1872ലെ എവിഡൻസ് ആക്ട് റദ്ദാക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് ” പുതിയ ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ ബിൽ-2023 പ്രകാരം ഇലക്‌ട്രോണിക് വിവരങ്ങൾ തെളിവുകളായി ഉൾപ്പെടുത്തുവാനും ഇലക്‌ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ തെളിവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിലൂടെ തെളിവുകളുടെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.

പാർലമെന്റ് ഒരിക്കൽ പാസാക്കിയ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന് (ഐപിസി) പകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിർദിഷ്ട ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 2023, ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്നു. കൊലപാതകത്തിനുള്ള ശിക്ഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന IPC യുടെ 302-ാം വകുപ്പിനു പകരമായ ബില്ലിന്റെ 101-ാം വകുപ്പ്, ഒരു സംഘം നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തമോ കുറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷത്തെ തടവോ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പുതുതായി ചേർത്ത ഒരു ഉപവിഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അഞ്ചോ അതിലധികമോ വ്യക്തികളുടെ. ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം എന്ന പദം ബില്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വംശം, ജാതി അല്ലെങ്കിൽ സമുദായം, ലിംഗഭേദം, ജന്മസ്ഥലം, ഭാഷ, വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം മുതലായവയുടെ പേരിൽ ഒരു സംഘം നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങളെയാണ് ബിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ബില്ലിന്റെ സെക്ഷൻ 101(2) ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, “അഞ്ചോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘം വംശം, ജാതി അല്ലെങ്കിൽ സമുദായം, ലിംഗഭേദം, ജന്മസ്ഥലം, ഭാഷ, വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഓരോ അംഗത്തിനും കൊലപാതകം നടത്തുമ്പോൾ അത്തരം സംഘത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് മരണശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത തടവോ ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും പിഴയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യും. “ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തയ്യാറാക്കിയതാണ്. കുറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷത്തെ തടവ്, ജീവപര്യന്തം തടവ്, വധശിക്ഷ – മൂന്നും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിനുള്ള ശിക്ഷയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിയമനിർമ്മാണം ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്ന് ലോക്സഭയിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു,

രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്നും കേസെടുക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും മെയ് 11ന് സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ചുവടുപിടിച്ച് രാജ്യദ്രോഹ നിയമം പൂർണമായി പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു വെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വിജയമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ തീവ്രതയോടെ, വ്യത്യസ്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകും.

ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ (IPC) സെക്ഷൻ 124A-ൽ രാജ്യദ്രോഹത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കുന്നത്: എഴുതിയതോ, വാക്കുകളിലൂടെയോ, അടയാളങ്ങളിലൂടെയോ, ദൃശ്യമായ പ്രാതിനിധ്യത്തിലൂടെയോ, വിദ്വേഷമോ അവഹേളനമോ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനോട് അതൃപ്തി ഉളവാക്കുകയോ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമാകുന്നു. നിയമപ്രകാരം ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വരെ നൽകാം. അതോടൊപ്പം പിഴയും ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ നീട്ടാവുന്ന തടവും, അതിൽ പിഴയും വിധിക്കാം. ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കലാപം അടിച്ചമർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൊളോണിയൽ നിയമമായി ഇത് നിരന്തരം വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടതുമാണ്. എന്നാൽ നിയമ കമ്മീഷൻ ഈ വിവാദ വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണച്ചു കൊണ്ട് ഇത് റദ്ദാക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു, കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആഴമില്ലാത്തതും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്ന് പലരും വിമർശിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ ഭാരതീയ ന്യായ സൻഹിത 2023-ൽ രാജ്യദ്രോഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമർപ്പിത അധ്യായത്തിലെ സെക്ഷൻ 150-ൽ അത് ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു: മനഃപൂർവ്വമോ അറിഞ്ഞോ, വാക്കുകളിലൂടെയോ സംസാരിക്കുന്നതോ എഴുതിയതോ അടയാളങ്ങളിലൂടെയോ ദൃശ്യമായ പ്രാതിനിധ്യത്തിലൂടെയോ ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയോ ഉപയോഗത്തിലൂടെയോ സാമ്പത്തിക മാർഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുതരത്തിൽ, ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയോ, വേർപിരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സായുധ കലാപം അല്ലെങ്കിൽ അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരമോ ഐക്യമോ അഖണ്ഡതയോ അപകടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക; അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ, ജീവപര്യന്തം തടവോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തടവോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, കൂടാതെ പിഴയ്ക്കും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇതിലൂടെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റും കൂടുതൽ തീവമ്രായ ശിക്ഷകളോടെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

പുതുതായി നിർദ്ദേശിച്ച രാജ്യദ്രോഹകുറ്റമായ സെക്ഷൻ 150, IPC യുടെ സെക്ഷൻ 124A പോലെ ലളിതമല്ല. ഇവിടെ, സംസാരിക്കുന്നതോ എഴുതിയതോ ആയ വാക്കുകൾ, അടയാളങ്ങൾ, ദൃശ്യമായ പ്രാതിനിധ്യം എന്നിവ കൂടാതെ, “ഇലക്‌ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ”, “സാമ്പത്തിക മാർഗങ്ങൾ” എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും.”വിഭജനം, സായുധ കലാപം, അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യം, അഖണ്ഡത എന്നിവ അപകടപ്പെടുത്തൽ” എന്നിവ ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള കാരണമായി പരാമർശിക്കുന്നു, അത് സെക്ഷൻ 124A യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. കൂടാതെ, സെക്ഷൻ 124A ഒന്നുകിൽ ജീവപര്യന്തം തടവോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം തടവോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കുമെങ്കിലും, ഭാരതീയ ന്യായ സൻഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 150 ശിക്ഷ ഏഴ് വർഷമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഒപ്പം ആവശ്യമെങ്കിൽ ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും.

ഈ പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്ക് കൃത്യതയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു, ക്രിമിനൽ നിയമത്തെ അവ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വാദമാണ് വമർശകർ ഉയർത്തുന്നത്. “വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ – ഇവ വളരെ അവ്യക്തവും ആത്മനിഷ്ഠവും കൃത്യതയില്ലാത്തതുമാണ്ന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രിമിനൽ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം തന്നെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം എന്താണെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭാഷ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായിരിക്കണം എന്നതാണ്. പുതിയ നിയമത്തിന് വിധേയമായി പോകുകയാണെങ്കിൽ, റദ്ദാക്കപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ 370 ന് സമാനമായിരിക്കും സെക്ഷൻ 150

പുതിയ നിയമത്തിലെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായത് നിയമങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. IPC സെക്ഷൻ 124 എയിൽ മൂന്ന് വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ സർക്കാർ നടപടികളുടെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ നിയമാനുസൃതമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ അവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ആവേശകരമോ വിദ്വേഷമോ അവഹേളനമോ അസംതൃപ്തിയോ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ ചെയ്താൽ അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ “ഈ വകുപ്പ് [S.124A] പ്രകാരം കുറ്റകരമല്ല” എന്ന് അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാൽ ഭാരതീയ ന്യായ സൻഹിത 2023 ലെ സെക്ഷൻ 150 ന്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: സർക്കാരിന്റെ നടപടികളോ ഭരണപരമായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നടപടികളോ അംഗീകരിക്കാത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ നിയമാനുസൃതമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ മാറ്റം നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു വീക്ഷണം സെക്ഷൻ 150-ൽ “ഈ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി മാറരുത്” എന്ന വാചകം കാണുന്നില്ല, കൂടാതെ ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇളവ് ഉണ്ടാകില്ലേ എന്നാണോ ഇതിനർത്ഥം എന്നും വ്യക്തമല്ല. വിയോജിപ്പുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ, സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം, സർക്കാരിനെതിരായ വിമർശനം എന്നിവ തടയാൻ രാജ്യദ്രോഹം എങ്ങനെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ നിയമം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി മാറുന്നു.

ഹോങ്കോങ്ങിലെ പൗരന്മാരുടെ സ്വയംഭരണാവകാശം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 2020-ൽ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ചൈന പാസാക്കിയ പുതിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമത്തിൽ (എൻഎസ്എൽ) ഭാരതീയ ന്യായ സൻഹിത 2023-ലെ സെക്ഷൻ 150-ന് സമാനമായ പദങ്ങൾ ഉപയോ​ഗിച്ചിരുന്നു. 2020 ജൂൺ 30-ന് പാസാക്കുന്നതുവരെ നിയമത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബിബിസി അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. നിർദിഷ്ട ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പോലെ, എൻഎസ്എൽ വിഭജനത്തെ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്നു, അതായത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേർപിരിയൽ; അട്ടിമറി, അത് സർക്കാരിന്റെ അധികാരത്തെയോ അധികാരത്തെയോ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും തുല്യമാണ്; തീവ്രവാദം, വിദേശ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ശക്തികളുമായുള്ള ഒത്തുകളി. ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാരും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ഹോങ്കോങ്ങിൽ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, ദേശീയ സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ മറവിൽ ഈ നിയമം വിയോജിപ്പുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുള്ളവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാനും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നു. ഭാഷ വിശാലമായതിനാൽ ഇഷ്ടം പോലെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് എതിർക്കുന്നവരെ രാജ്യദ്രോഹകുറ്റം ചുമത്തി അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നിയമ വിദ​ഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.