കോവിഡാനന്തര ചികിത്സ ഇനിമുതല്‍ സൗജന്യമല്ല. നിരക്ക് തീരുമാനിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി.

Print Friendly, PDF & Email

നാളിതുവരെ സൗജന്യായിരുന്ന കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങളുള്ളവരുടെ ചികിത്സാ നിരക്ക് തീരുമാനിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി. രജിസ്‌ട്രേഷൻ, കിടക്ക, നഴ്‌സിങ് ചാർജ്, മരുന്ന് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയാണ് പുതിയ നിരക്ക് എന്ന് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. ബിപിഎല്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ അംഗമായവർക്കും തുടര്‍ന്നും ചികിത്സ സൗജന്യമായിരിക്കും എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

എൻ.എ.ബി.എച്ച്. അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ജനറൽ വാർഡുകളിൽ ദിവസം പരമാവധി 2910 രൂപയേ ഈടാക്കാവൂ. അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജനറൽ വാർഡിൽ 2645 ആയിരിക്കും നിരക്ക്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ വാർഡിന് 750 രൂപ ഈടാക്കാം. ഹൈ ഡിപ്പൻഡൻസി യൂണിറ്റിൽ 1250, ഐ.സി.യു-1500, വെന്റിലേറ്റർ ഉള്ള ഐ.സി.യു.വിന് 2000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയും ഈടാക്കാം. കോവിഡനന്തര രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരുപോലെ ഒന്നിലേറെ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ളമേറ്ററി സിൻഡ്രോം, ശ്വാസകോശ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കും ഒരേ നിരക്കാണ്.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ മറ്റ് ചികിത്സ ചിലവുകള്‍
ഹൈ ഡിപ്പൻഡൻസി യൂണിറ്റ്: എൻ.എ.ബി.എച്ച്. അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആശുപത്രികളിൽ ഒരുദിവസത്തെ നിരക്ക്- 3795 അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള ആശുപത്രികളിൽ- 4175Rs

ഐ.സി.യു:
എൻ.എ.ബി.എച്ച്. അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആശുപത്രികളിൽ ഒരുദിവസത്തെ നിരക്ക്- 7800 അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള ആശുപത്രികളിൽ- 8580 Rs.

വെന്റിലേറ്ററോടുകൂടി ഐ.സി.യു:
എൻ.എ.ബി.എച്ച്. അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആശുപത്രികളിൽ ഒരുദിവസത്തെ നിരക്ക്- 13,800
അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള ആശുപത്രികളിൽ- 15,180 Rs.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •