ആയിരങ്ങള്‍ മണ്ണാറശാലയില്‍ പൂയ്യം തൊഴുതു

ഹരിപ്പാട്: മണ്ണാറശാല നാഗരാജസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആയിരങ്ങള്‍ പൂയ്യം തൊഴുതു. ചതുശ്ശതനിവേദ്യത്തോടെ നടന്ന ഉച്ചപൂജയ്ക്കും വൈകുന്നേരം നടതുറന്നപ്പോഴുമാണ്  നാഗദൈവങ്ങളെ കണ്ടുതൊഴാല്‍ ഭക്തര്‍ തിരക്കുകൂട്ടിയത്…….

Read more

മഴപ്പഴഞ്ഞിയിൽ ഭദ്രാ–സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടബന്ധകലശം നടത്തി

കാരാഴ്മ (ചെന്നിത്തല) ∙ മഴപ്പഴഞ്ഞിയിൽ ശ്രീഭദ്രാ–ശ്രീസരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്ന പരിഹാരക്രിയകളും അഷ്ടബന്ധകലശവും ഉപദേവതകളുടെ പ്രതിഷ്ഠാകർമവും തന്ത്രി അടിമുറ്റത്തുമഠം എ.ബി.ശ്രീകുമാർ ഭട്ടതിരിയുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ നടന്നു. വൈകിട്ട് ഉലച്ചിക്കാട്

Read more