മൂര്‍ത്തിയോടൊപ്പം തന്നെ പതിനെട്ടാംപടിക്കും പ്രസക്തി ഏറെ

ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടികള്‍ക്ക് അവിടുത്തെ മൂര്‍ത്തിയോളം പ്രാധാന്യം നേടുന്നതും പവനമാകുന്നതുമായ കാഴ്ചയാണ് ശബരിമലയില്‍ കാണുവാന്‍ കഴിയുന്നത്. പതിനെട്ട് പടികള്‍ കയറി വേണം ഭക്തന് ശബരിഗിരീശന്റെ സന്നിധിയില്‍ വന്നണയുവാന്‍.

Read more

രത്ന നിര്‍ണ്ണയത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ രീതികള്‍

രത്ന നിര്‍ണ്ണയത്തെയും രത്ന ധാരണത്തെയും താരതമ്യേന ആധുനികമായ ഗ്രഹ ദോഷ പരിഹാര മാര്‍ഗമായാണ് പലരും കണ്ടു വരുന്നത്. എന്നാല്‍ സത്യം അതല്ല. വരാഹ മിഹിരാചാര്യന്റെ ബൃഹത്സംഹിതയില്‍ പോലും

Read more

സന്താനഭാഗ്യത്തിന് ഷഷ്ഠിവ്രതം

സന്താനഭാഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമാണ് ഷഷ്ഠിവ്രതം. മഹാരോഗങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഷഷ്ഠി വ്രതമെടുത്താല്‍ രോഗ ശാന്തിയുണ്ടാവും. സന്താനലാഭം, സന്തതികളുടെ ശ്രേയസ്, രോഗനാശം, ദാമ്പത്യസൗഖ്യം, ശത്രുനാശം എന്നിവയാണ് ഷഷ്ഠിവ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്‍റെപൊതുവായ

Read more

ആധുനിക യുഗത്തിൽ മാനസിക സംഘര്‍ഷം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ അതിദിവ്യ മന്ത്രം

ആധുനിക കാലത്ത്  എല്ലാവര്‍ക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും മന സമ്മര്‍ദം (Tension) ആണ്. ഒരേ കാര്യത്തെ തന്നെ പലരും പല രീതിയില്‍ സമീപിക്കുന്നു. ടെന്‍ഷന്‍ ഇല്ലാതെ സമീപിക്കുന്നവര്‍ പലപ്പോഴും

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...