ശിവരാത്രി വ്രതം; ആഹരിക്കാതിരിക്കല്‍ ആണ് വ്രതം

ശിവരാത്രി വ്രതം എടുക്കുന്നവര്‍ തലേന്നാള്‍ അനുഷ്ടിക്കേണ്ട കര്‍മങ്ങള്‍ സര്‍വ്വ പാപങ്ങളും തീര്‍ക്കുന്നതാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം. ശിവപ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസവും ഇത് തന്നെ. ഗുരുശാപം, സ്ത്രീ ശാപം

Read more

പിണറായി മന്ത്രി സഭ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞതു.ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതർ

സിപിഎം നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേല്‍ക്കുന്ന സമയം അത്ര ശുഭകരമല്ലെന്നാണ് ജ്യോതിഷികളുടെ വിലയിരുത്തല്‍. പൂരാടത്തിന്റെ മൂന്നാംപാദത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ. കൂടാതെ സൂര്യന്‍ മൗഢ്യത്തിലുമാണ്. കറുത്തപക്ഷത്തിലെ ചതുര്‍ത്ഥിയും കന്നിരാശിയുമാണ്. ഇത്

Read more

രത്ന നിര്‍ണ്ണയത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ രീതികള്‍

രത്ന നിര്‍ണ്ണയത്തെയും രത്ന ധാരണത്തെയും താരതമ്യേന ആധുനികമായ ഗ്രഹ ദോഷ പരിഹാര മാര്‍ഗമായാണ് പലരും കണ്ടു വരുന്നത്. എന്നാല്‍ സത്യം അതല്ല. വരാഹ മിഹിരാചാര്യന്റെ ബൃഹത്സംഹിതയില്‍ പോലും

Read more

വിവാഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന നക്ഷത്രങ്ങള്‍

പുരുഷന് സ്വീകരിക്കാവുന്നവ അശ്വതി അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക, രോഹിണി, മകയിരം, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം, പൂയം, ആയില്യം, മകം, പൂരം, ഉത്രം, അത്തം, ചോതി, അനിഴം, ഉത്രാടം മുക്കാല്‍,

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...