വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വരുന്നത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം.

Print Friendly, PDF & Email

രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള വിദ്യഭ്യാസ രീതികള്‍ സമൂലം മറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കരട് വിദ്യാഭ്യാസ നയം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകരിച്ചു. നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി പതിനഞ്ചു വര്‍ഷ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ആണ് രാജ്യത്ത് പുതുതായി നിലവില്‍ വരുക. ഒരു വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥി പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡ്ജ്യൂഷനടക്കം സംമ്പൂര്‍ണ്ണമായി പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങാന്‍ നിലവിവില്‍ 17 വര്‍ഷം വേണ്ടിവരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇനിമുതല്‍ പതിനെട്ട് വര്‍ഷം വേണ്ടിവരും. മൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അവകാശമാക്കും. ഇന്ന് 15 വയസു വരെയുള്ളവര്‍ക്കാണ് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം അവകാശമായിട്ടുള്ളത്.

21 ആം നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നൈപുണ്യ വികസനം നല്‍കി ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വാര്‍ത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം കരിക്കുലത്തിന് പുറത്ത് കലാകായിക മേഖലകളിലടക്കം പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന വിധം വിഭ്യാഭ്യാസ സംബ്രദായം അടിമുടി മാറും. അവശ്യ പഠനവും വിമർശനാത്മക ചിന്തയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അനുഭവ പരിചയ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നിതിലൂടെ പഠിതാക്കളുടെ സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്നതിലൂന്നിയ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയും അധ്യാപനവും ആണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വഴക്കവും വർദ്ധിക്കും. കലയും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലും, പാഠ്യേ- പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും, തൊഴിൽ – അക്കാദമിക് സ്ട്രീമുകൾക്കിടയിലും കർശനമായ വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാകില്ല.

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളും സാഹിത്യങ്ങളും ഓപ്ഷനുകളായി ലഭ്യമാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഒരു ഭാഷയും നിര്‍ബ്ബന്ധമായി ചുമത്തപ്പെടില്ല. ‘ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്’ സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ 6-8 ഗ്രേഡുകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ‘ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷകൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു രസകരമായ പ്രോജക്റ്റിൽ / പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. ദ്വിതീയ തലത്തിൽ നിരവധി വിദേശ ഭാഷകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ആംഗ്യഭാഷ (ഐ‌എസ്‌എൽ) രാജ്യത്തുടനീളം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യും, ദേശീയ, സംസ്ഥാന പാഠ്യപദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കും.

കോത്താരി കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച് 1968ല്‍ രൂപം നല്‍കിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള 10+2 എന്ന സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം രീതി നടപ്പിലാക്കിയത്. 1 മുതല്‍ 5 വരെ പ്രൈമറി, 6 മുതല്‍ 8 വരെ അപ്പര്‍ പ്രൈമറി, 9, 10 ക്ലാസുകള്‍ സെക്കന്‍ഡറിയും 11, 12 ക്ലാസുകള്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ക്ലാസുകളുമായി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണിത്. എന്നാല്‍ നിലവിലെ ഈ രീതി മാറി 5+3+3+4 എന്ന ഘടനയിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രീതി പരിഷ്കരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠനം മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ നടത്താനും ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ ഭാഷയും കണക്കും മാത്രം പഠിപ്പിക്കാനും ശുപാര്‍ശയുണ്ട്. രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠപുസ്കകം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പുതിയ നയത്തില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി എന്ന വിഭാഗം ഒഴിവാക്കി 11, 12 ക്ലാസുകളെ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. സെക്കൻഡറി തലം മുതല്‍ സെമസ്റ്റർ സമ്പ്രദായമാണ് ഉണ്ടാവുക. ത്രിഭാഷാ സൂത്രവാക്യം നലനിര്‍ത്തുന്നതോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും സംസ്കൃതം ഒരു ഓപ്ഷനായിരിക്കും.

പുതിയ നയപ്രകാരം 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തില്‍പ്പെട്ട കുട്ടികളെ 5+3+3+4 എന്ന വിദ്യാഭ്യ ഘടനയിലേക്ക് മാറ്റുവാനാണ് തീരുമാനം. ഇതോടെ പ്രീപ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊപ്പമാകും. എല്‍കെജി,യുകെജി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകും. 3 മുതല്‍ 8 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പ്രീപ്രൈമറി ക്ലാസുകളും 1, 2 ക്ലാസുകളും ഉള്‍പ്പെടും. 3, 4, 5 ക്ലാസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ലേറ്റര്‍ പ്രൈമറി ഘട്ടമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മാതൃഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷ മാത്രം ആയിരിക്കും പാഠ്യ ഭാഷ. 6, 7, 8 ക്ലാസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന അപ്പര്‍ പ്രൈമറി ഘട്ടമാണ് മൂന്നാമത്തേത്. ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്കൂളുകളിൽ തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കും, കൂടാതെ ഇന്റേൺഷിപ്പും ഉൾപ്പെടും.നല്‍കും. തൊഴിലുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാഠ്യ പദ്ധതിക്കാണ് രൂപം നല്‍കുക. ഈ ഘട്ടം മുതല്‍ സംസ്കൃതം നിര്‍ബ്ബന്ധിത പഠന ഭാഷകളില്‍ ഒന്നാക്കുവാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. 9 മുതല്‍ 12 വരെ ക്ലാസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സെക്കന്‍ഡറി ലെവല്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ നാലാം ഘട്ടവുമാകും. സെക്കന്‍ഡറി ഘട്ടത്തെ സെമസ്റ്ററുകളാക്കി തിരിക്കാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും അഞ്ചോ ആറോ വിഷയങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ചില വിഷയങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമാകുമ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവ താത്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും മാറ്റം വരും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിജ്ഞാനത്തേയും കഴിവുകളേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ ആയിരിക്കും നടപ്പില്‍ വരുത്തുക. പരീക്ഷ നടത്തിപ്പില്‍ നിലവിലുള്ള സംഗ്രഹാത്മക വിലയിരുത്തലിൽ നിന്ന്, രൂപവത്കരണ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം എൻ‌ഇ‌പി(നാഷണല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ പൊളിസി) 2020 വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. കഴിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരീക്ഷ സംബ്രദായമായിരിക്കും നിലവില്‍ വരുക. വിശകലനം, വിമർശനാത്മക ചിന്ത, ആശയപരമായ വ്യക്തത തുടങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഉയർന്ന കഴിവുകൾ ആയിരിക്കും പരീക്ഷിക്കുക. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും 3, 5, 8 ഗ്രേഡുകളിൽ പൊതു പരീക്ഷകൾ ഉചിതമായ അതോറിറ്റി നടത്തും. 10, 12 ഗ്രേഡുകളിലേക്കുള്ള ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ തുടരും, പക്ഷേ സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷ സംബ്രദായമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരു പുതിയ ദേശീയ മൂല്യനിർണ്ണയ കേന്ദ്രം, PARAKH (പ്രകടന വിലയിരുത്തൽ, അവലോകനം, സമഗ്രവികസനത്തിനായുള്ള അറിവിന്റെ വിശകലനം) എന്നിവ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡിയായി സ്ഥാപിക്കും.

ജനനത്തിന്റെയോ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെയോ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഒരു കുട്ടിക്കും പഠിക്കാനും മികവ് പുലർത്താനുമുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് NEP 2020 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലിംഗഭേദം കൂടാതെ, സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഐഡന്റിറ്റികളും വൈകല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്നാക്ക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് (എസ്.ഇ.ഡി.ജി) പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകും. പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുമായി പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളും സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ക്രോസ് ഡിസെബിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, റിസോഴ്സ് സെന്ററുകൾ, താമസസൗകര്യങ്ങൾ, സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ, ഉചിതമായ സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, മറ്റ് പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയോടൊപ്പം അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണയോടെ, വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അടിസ്ഥാന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വരെയുള്ള പതിവ് പഠന രീതികളില്‍ പൂർണ്ണമായി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി. ഒരു പ്രത്യേക പകൽ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളായി “ബാൽ ഭവൻസ്” സ്ഥാപിക്കാനും കലയും, കരിയറും സ്പോര്‍ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഓരോ സംസ്ഥാനളിലും / ജില്ലകളിലും ഒരുക്കും

വിദ്യാലയങ്ങളുടെ നയരൂപീകരണം, നിയന്ത്രണം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി വ്യക്തവും വേറിട്ടതുമായ സംവിധാനങ്ങൾ എൻ‌ഇ‌പി 2020 വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. സ്കൂളുകളെ കോംപ്ലക്സുകളായോ ക്ലസ്റ്ററുകളായോ ക്രമീകരിക്കാം, അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ്, ഒപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, അക്കാദമിക് ലൈബ്രറികൾ, ശക്തമായ പ്രൊഫഷണൽ അധ്യാപക സമൂഹം എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വതന്ത്ര സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി (എസ്എസ്എസ്എ) സ്ഥാപിക്കും. എല്ലാ വരോടും കൂടിയാലോചിച്ച് ഒരു സ്കൂൾ ക്വാളിറ്റി അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് (SQAAF) വികസിപ്പിക്കും. അവരായിരിക്കും സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം നിര്‍മയിക്കുക.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം:

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സമൂല മാറ്റം ആണ് വരാന്‍ പോകുന്നത്. സർവകലാശാലകളിലേക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം. നിയമ, മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരൊറ്റ റെഗുലേറ്റർ അതോറട്ടി ആയിരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുക. അതോടെ ആര്‍ട്സ് സയന്‍സ് കോമേര്‍സ് തുടങ്ങിയ വിഭജനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാവും. സ്വകാര്യ, പൊതു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വരുന്നതോടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യസ രംഗത്തുള്ള ഡീംഡ് യൂണിവേ്‍സിറ്റി തുടങ്ങിയ വേര്‍തിരിവുകളും ഇല്ലാതാകും.എംഫിൽ കോഴ്സുകൾ നിർത്തലാക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു പരിഷ്കാരം.

തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മൊത്തം എൻറോൾമെന്റ് ഇന്ന് 26.3 ശതമാനംമാത്രമാണ്. അത് 2035 ഓടെ 50 ശതമാനമായി ഉയർത്താനാണ് എൻഇപി 2020 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനായി 3.5 കോടി പുതിയ സീറ്റുകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില്‍ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കും. സമഗ്രമായ അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം, വഴക്കമുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി, വിഷയങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് കോമ്പിനേഷനുകൾ, തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സംയോജനം, ഉചിതമായ സർട്ടിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ എന്നിവയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളല്‍ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഉചിതമായ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷനുകളോടെ യുജി വിദ്യാഭ്യാസം 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, 1 വർഷത്തിനു ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 2 വർഷത്തിന് ശേഷം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ, 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി, 4 വർഷത്തിന് ശേഷം ഗവേഷണത്തിൽ ബിരുദം എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷനുകള്‍. വിവിധ എച്ച്ഇഐകളിൽ നിന്ന് നേടിയ അക്കാദമിക് ക്രെഡിറ്റുകൾ ഡിജിറ്റലായി സംഭരിക്കുന്നതിനായി ഒരു അക്കാദമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി ഇവ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും അവസാന ബിരുദം നേടുകയും ചെയ്യും.

ഐഐടികൾ, ഐഐഎമ്മുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായി മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ((MERUs)) രാജ്യത്തെ ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള മികച്ച മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാതൃകകളായി സ്ഥാപിക്കും. ശക്തമായ ഗവേഷണ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുടനീളം ഗവേഷണ ശേഷി വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മികച്ച സ്ഥാപനമായി ദേശീയ ഗവേഷണ ഫൗണ്ടേഷൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അദ്ധ്യാപനം, ഗവേഷണം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപഴകൽ എന്നിവ നൽകുന്ന വലിയ, മികച്ച വിഭവശേഷിയുള്ള, ഊര്‍ജ്ജസ്വലമായ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റും. ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന സർവ്വകലാശാലകൾ, അദ്ധ്യാപനത്തിന് പ്രധാന്യം നല്ല‍കുന്ന സർവ്വകലാശാലകൾ, സ്വയം ഭരണ ബിരുദം നൽകുന്ന കോളേജുകൾ വരെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സർവകലാശാലയുടെ നിർവചനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും.

കോളേജുകളുടെ അഫിലിയേഷൻ 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും കോളേജുകൾക്ക് ഗ്രേഡഡ്/ സ്വയം ഭരണാവകാശം നൽകുന്നതിന് സ്റ്റേജ് തിരിച്ചുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ, ഓരോ കോളേജും ഒന്നുകിൽ സ്വയംഭരണ ബിരുദം നൽകുന്ന കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവ്വകലാശാലയുടെ ഒരു ഘടക കോളേജ് ആയി വികസിക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

മെഡിക്കൽ, നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരൊറ്റ ബോഡിയായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ (എച്ച്ഇസിഐ) രൂപീകരിക്കും. മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുസൃതമല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പിഴ ചുമത്താനുള്ള അധികാരവും HECI കൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി ദേശീയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ റെഗുലേറ്ററി കൗൺസിൽ (എൻ‌എച്ച്‌ആർ‌സി), സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് ക്രമീകരണത്തിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ (ജി‌ഇസി), ധനസഹായത്തിനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റ് കൗൺസിൽ (എച്ച്ഇജിസി), അക്രഡിറ്റേഷനായി നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (എൻ‌എസി) എന്നിങ്ങനെ നാല് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കും. പൊതു, സ്വകാര്യ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, അക്രഡിറ്റേഷൻ, അക്കാദമിക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ ഒരേ മാനദണ്ഡങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളടേയും സാങ്കേതികവിദ്യ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളുടെ സൗജന്യ കൈമാറ്റത്തിനായും നാഷണൽ എജ്യുക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ഫോറം ( (NET) സ്ഥാപിക്കും. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെയും സംരക്ഷണം, വളർച്ച, ഊർജ്ജസ്വലത എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും പേർഷ്യൻ, പാലി, പ്രാകൃത ഭാഷകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ വികസനത്തും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രെട്ടേഷൻ (ഐഐടിഐ), നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് /ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കും

പ്രശസ്ഥമായ വിദേശ യൂണിവേര്‍സിറ്റികളുമായുള്ള സഹകരണം വഴിയും, വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും, ഫാക്കൽറ്റികളുടേയും മൊബിലിറ്റിയിലൂടെയും ലോക റാങ്കിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കാമ്പസുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരണം സുഗമമാക്കും. എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരിക്കും. തനതായ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലകൾ, ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലകൾ, നിയമ, കാർഷിക സർവ്വകലാശാലകൾ തുടങ്ങിയവ മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറാൻ എൻ‌ഇ‌പി 2020 ലക്ഷ്യമിടുന്നു

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പൊതുനിക്ഷേപം ജിഡിപിയുടെ 6% ത്തിൽ എത്തിക്കുവാനും രാജ്യത്തെ യുവാക്കളും മുതിർന്നവരും 100% സാക്ഷരത കൈവരിക്കുവാനും ലക്ഷ്യമിടന്നതാണ് നാഷണല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ പൊളിസി-2020 (NEP-2020). മുന്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചെയര്‍മാന്‍ കെ. കസ്തൂരിരംഗന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റയടിക്കായിരിക്കുകയില്ല പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രാജ്യത്ത് നടപ്പില്‍ വരുക. പൂര്‍ണ്ണമായി നടപ്പില്‍‍ വരുവാന്‍ പത്തു വര്‍ഷം വരെ വേണ്ടി വരുമെന്ന് കസ്തൂരിരംഗന്‍ പറയുന്നു.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തോട് വിയോജിപ്പുകള്‍ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനു മാത്രമായി മാറിനിൽക്കാനാകില്ല. ‘വിദ്യാഭ്യാസം’ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും നിയമനിർമാണ അധികാരമുള്ള കൺകറന്റ് പട്ടികയിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും കേന്ദ്ര നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിനായിരിക്കും രാജ്യത്ത് നിലനിൽപ്പുള്ളത്‌. അതായത്, കേന്ദ്ര നിയമം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ ബാധകുമെന്നര്‍ത്ഥം. മാറ്റംവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഘടനയനുസരിച്ചായിരിക്കും ദേശീയതലത്തിൽ കലാലയങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനം മാറിനിന്നാല്‍ അവിടെ നിന്നു പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് മറ്റിടങ്ങളില്‍ യാതൊരു വിലയും ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല,ആഭ്യന്തര ഉത്‌പാദനത്തിന്റെ ആറുശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ചെലവഴിക്കുമെന്ന കേന്ദ്രപ്രഖ്യാപനം നടപ്പില്‍ വരുന്പോള്‍ വിദ്യാഭാസ മേഖലക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്‍റുകളും സാന്പത്തിക സഹായവുമെല്ലാം നിലക്കും.ഈ നഷ്ടം നികത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കാവില്ല.

സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് രൂപംനൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന അധികാരം തിരിച്ചെടുക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്. പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്‌കരണത്തിലൂടെ വർഗീയ അജൻഡ പുസ്തകത്താളുകളിൽ കടന്നുവരുമെന്നാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ സംശയം. കൂടാതെ, രാജ്യമൊട്ടുക്കും ഒറ്റ പാഠ്യപദ്ധതിയും പുസ്തകവുമെന്ന നയം നടപ്പിലാകുന്നതോടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുമായി വിവിധ പുസ്തക പ്രസാധകർ രംഗത്തെത്തും. അതോടെ, വില പതിന്മടങ്ങായി വര്‍ദ്ധിക്കുവാനുള്ള സാദ്ധ്യത ഏറെയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍, നിര്‍ദ്ധനരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അത് തിരിച്ചടിയാകും.

1985-ല്‍ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭരണ കാലത്താണ് അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മാനവ വിഭവ ശേഷി വകുപ്പായി മാറുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പായി തിരച്ചു വരുമ്പോള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...